Erasmus MC Rotterdam

Project

Implementatie van een informatiesysteem voor tracking & tracing van medisch instrumentarium

Rol

Projectleider, namens Strict Academy

Periode

juli 2008 - maart 2010

Inhoudelijke taken

  • Inventarisatie, prioritering, fasering en budgetrealisatie
  • Regievoering binnen de projectorganisatie
  • Afstemming met business (management en eindgebruikers), beheer en de leverancier
  • Creëren van draagvlak bij de beheerorganisatie
  • Begeleiding van oplevering en acceptatie binnen afdelingen
  • Advisering bij het afsluiten en de evaluatie van het SLA
Martijn Wagenmakers en Frank Raymaekers - Erasmus MC
Foto: Martijn Wagenmakers en Frank Raymaekers
(sectormanager Zorgondersteuning)

Projectbeschrijving

Vanwege patiëntveiligheid en vernieuwde wet- en regelgeving had het Erasmus MC ervoor gekozen om een informatiesysteem te implementeren voor Tracking & Tracing van medisch instrumentarium (instrumentenvolgsysteem). In de periode van juli 2008 tot maart 2010 heb ik als projectmanager dit bedrijfskritisch informatiesysteem geïmplementeerd.

Door de uitvoering van het project zijn verbeteringen gerealiseerd op het gebied van (patiënt)veiligheid, kwaliteit, efficiëntie, interne logistiek, administratie en beschikbaarheid. Met de volledige implementatie van het instrumentenvolgsysteem binnen het Erasmus MC is bij een recall-procedure of inspectie exact te achterhalen door wie, wanneer, waar en hoe instrumentarium gebruikt en gedecontamineerd is. Door alternatieven voor beheer aan te dragen, heb ik de TCO voor het Erasmus MC tevens aanzienlijk kunnen verlagen.

Het doel van het project

Met het instrumentenvolgsysteem wordt voor instrumentarium, instrumentennetten en flexibele scopen het proces van decontaminatie tot en met het gebruik bij een patiënt geregistreerd met behulp van barcodescanners. Het systeem draait op de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA), op afdelingen waar flexibele scopen worden gedesinfecteerd en op de operatiekamers.

Een instrumentennet op de Centrale Sterilisatie Afdeling
Foto: Een instrumentennet op de Centrale Sterilisatie Afdeling

Erasmus MC

Het Erasmus MC is het grootste van de acht universitair medische centra van Nederland. De organisatie bestaat uit ruim vijftig afdelingen met meer dan 10.000 medewerkers. Elke afdeling levert een bijdrage aan de drie kerntaken van het Erasmus MC: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

Bookmark and Share