Terminal

Met de terminal heb je direct toegang tot Darwin, de kernel (kern) van Mac OS X, die is gebaseerd op BSD, een afgeleide van UNIX. Binnen de kernel kunnen met verschillende commando's opdrachten worden gegeven aan het systeem, van simpele informatie opvragen tot zeer zware aanpassingen.

Systeem informatie opvragen

sw_vers toont de huidige Mac OS X versie en het build-nummer.
uptime toont de tijd dat het systeem draait sinds de laatste keer opstarten.
last reboot toont de data en tijden dat het systeem is opgestart.
system_profiler toont het systeem profiel, hardware en software informatie, als ook configuraties.
top geeft een continu vernieuwend overzicht weer van alle processen die draaien binnen het systeem.
ps -ef toont alle processen die draaien voor alle gebruikers.
ps -fu[username[ toont alleen draaiende processen van de gekozen gebruiker.
kill -9 [pid] forceert het afsluiten van een specifiek proces (id).

Basis commando's

ls -la toont alle inhoud van een map, inclusief verborgen bestanden.
cd [directory] navigeert naar de opgegeven map. Zo zal "cd /Applications" naar de map Programma's navigeren.
touch [file] creëert een leeg bestand met de opgegeven bestandsnaam en extensie. Zo zal "touch test.txt" een leeg tekstbestand creëren.
nano [file] opent het gekozen bestand binnen een tekstverwerkingsprogramma.
cat [file] toont de inhoud van een bestand.
mv [file1] [file2] kan een bestand hernoemen en/of verplaatsen, afhankelijk van het gebruik.
cp [file] [destination] kopieert een bestand naar een nieuwe bestandsnaam en/of een andere map, afhankelijk van het gebruik.
rm [file] verwijdert een bestand of map, zonder bevestiging dus wees voorzichtig.

Basisgebruik informatie

  • Met de Enter-toets geef je de opdracht aan het systeem om een commando uit te voeren.
  • Gebruik de Tab-toets om automatisch bestandsnamen en mapnamen aan te vullen.
  • Wanneer het gebruik van een commando niet duidelijk is, typ dan "[commando] --help" om de instructies weer te geven.
  • Van veel commando's bestaat ook een handleiding. Open deze handleiding met "man [commando]".

Bookmark and Share